Archive for the 'Konfrontacje 2003' Category

25
Sty
10

Stocznia/ konfrontacje – spojrzenie z perspektywy czasu

Ewa Majewska

Stocznia/ konfrontacje – spojrzenie z perspektywy czasu

Każda z dwóch edycji Międzynarodowego Pleneru Młodych Artystów „Stocznia – spojrzenie z zewnątrz/ konfrontacje” była wielkim wydarzeniem przede wszystkim dla uczestniczek i uczestników projektu oraz ich najbliższych. Działo się tak dlatego, że olbrzymi ładunek związanych ze stocznią wspomnień, skojarzeń i inspiracji oddziaływał na nas niezmiernie intensywnie. Poruszając się po przestrzeni Stoczni (dzięki Iwonie Zając, mistrzyni w zdobywaniu zezwoleń oraz panu Zenonowi Grudniowi, szefowi straży Stoczni) przeżywaliśmy ogólnotożsamościową transformację, której oglądanie stoczni z zewnątrz, jakiego doświadczali widzowie naszych wystaw i imprez towarzyszących, może być tylko słabym odbiciem.

Pozostawiona na pastwę historii i transformacji ustrojowej Stocznia jest przestrzenią, która uformowała ludzi żyjących w Gdańsku w stopniu, z którego mało kto zdaje sobie sprawę. Jest to obszar wyobrażeniowego odniesienia, które pracuje również nieświadomie i formuje nasze tożsamości, zwłaszcza w sytuacji konfrontacji z innymi historiami prywatnymi i mitami narodowymi. „Wiecznie żywy mit solidarności”, do jakiego odwoływaliśmy się w tekstach i pracach, nie przestał ożywiać społecznej wyobraźni, i na to natknęliśmy się buszując po terenach post- i późnoprzemysłowych, i z tym właśnie – ogromem skojarzeń i inspiracji musieliśmy się zmierzyć. Entuzjazm, z jakim spotykaliśmy się pracując nad projektem, zdziwienie, że nikt nie zrobił tego wcześniej towarzyszyły nam od początku, podobnie, jak odmowne decyzje rozmaitych gremiów, co do których liczyliśmy na wsparcie materialne.

Nasz projekt nie był po prostu romantyczną restytucją prawdy o Stoczni, próbą budowania oświeceniowej, opozycyjnej do mainstreamu narracji wyjawiającej „prawdę” tego ważnego dla Gdańszczan i Gdańszczanek miejsca. Stanowił interwencję estetyczną, która – jak pisze Jacques Ranciere – w nowy sposób wyznacza to, co widzialne, w związku z czym jej relacje z tym, co polityczne są związkiem podobieństwa typów działalności, a nie intencji. Interwencje polityczne polegają w ujęciu przytoczonego tu autora w analogiczny sposób – pozwalają w nowy sposób zakreślić obszar tego, co w ogóle można zobaczyć. Nie mieściliśmy się ani w obszarze społecznego aktywizmu, ani w przestrzeni badań historycznych. Pracowaliśmy nad tym, co widzialne, czasem badając także jego polityczne i społeczne uwarunkowania.

Staraliśmy się przekształcać impresje, obrazy i dźwięki w formę artystyczną. Oczywiście, w zależności od obranej techniki nasze prace nabierały cech działania politycznego. Tak czy siak – poruszaliśmy się po miejscu niewątpliwie naznaczonym historią, i to bardzo współczesną. Obrana przez nas strategia połączenia różnych artystek i artystów zaburzała możliwość jednoznacznego odczytania projektu. Prace, obejmujące tak różne projekty, jak instalacja dźwiękowa (Jo Frgmnt Grys&martin kuentz), filmy (Ell Southern, Piotr Mróz, Jack Southern), fotografie i reportaż (Ewa Majewska, Jack Southern), obrazy olejne i grafiki (Iwona Zając, Ewa Sobczak, Agnieszka Szreder, Piotr Mróz), instaklacje i fotomontaże (Rachel Oxley, Jack Southern, Ewa Majewska) trudno zaklasyfikować jednoznacznie, czasem przybierają one formę interwencji w debatę polityczną odnośnie stoczni, niemniej ich warstwa techniczna i miejscami również sentymentalna uniemożliwiają ich jednoznaczne osadzenie w przestrzeni poliyki.

Nasz projekt posiadał również znamiona oporu przed instytucjonalizacją sztuki. Staraliśmy się – niejednokrotnie przypłacając to totalnym przemęczeniem – działać samodzielnie, nie wpisując się w reguły placówek kulturalnych i ich strategii zarządzania. Stąd – choć ostatecznie nawiązaliśmy współpracę z CSW Łaźnia, staraliśmy się obywać bez kuratorów i ich założeń, programów wystawienniczych i innych tego typu komplikacji. To miał być nasz plener pokazujący nasze prace w wytworzony przez nas sposób. Właściwie głównie to się liczyło.

Istniał jednak wyraźny, społeczno-historyczny kontekst, w jakim pracowaliśmy i prezentowaliśmy wystawy – była to rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych, i nasz projekt był w znacznej mierze ukształtowany w opozycji do standardowej strategii obchodzenia tej rocznicy. Podczas, gdy politycy prześcigają się w tym czasie w atrybuowaniu sobie historycznych dokonań zmiany ustroju politycznego, pracownicy i pracownice stoczni na ogół czekają na pensje niepewni swojej sytuacji zawodowej, większość stoczniowców straciła w ostatnich latach pracę,natomiast pozostali nie znają swojej przyszłości i sarkastycznie odnoszą się w swoich wypowiedziach do „społecznej gospodarki rynkowej”. Nie wchodząc w oficjalne obchody rocznic Solidarności (świadomie zrezygnowaliśmy z kolejnej edycji projektu w 2005 roku) staraliśmy się uniknąć bezpośrednio politycznych konotacji. Wydawało nam się, że przestrzeń późnoprzemysłowa wymaga pracy artystycznej, reinterpretacji wolnej od bezpośrednich imperatywów politycznych. Choć transformowaliśmy przestrzeń tego, co widzialne, byliśmy zarazem poza obszarem interwencji. Chyba przede wszystkim dzięki temu stworzone przez nas prace stały się inspiracją innych projektów i pozwalają również dziś spojrzeć na dziedzictwo doby przemysłowej z szerszej perspektywy.

25
Lu
08

Piotr Mróz – film i prace


Piotr Mróz/ Strauss
Stocznia spojrzenie od wewnątrz

Animacja komputerowa na bazie zdjęć cyfrowych – połączona z sekwencjami wideo, 4,20 min.

Ideą animacji było skonfrontowanie ze sobą obecnego stanu terenów postoczniowych zarządzanych przez Synergię, zakładu produkcyjnego Stocznia Gdańsk oraz przemian politycznych i społecznych zachodzących w latach 70 – tych i 80 – tych.
Film jest przelotem po zniszczonych halach produkcyjnych pochodzących z początku XX w., migawką przemian politycznych i dłuższym zatrzymaniem się nad zwykłą twórczą pracą, a więc tym, co dla współczesnych ludzi jest najważniejsze.
Jako podkład dźwiękowy wykorzystałem utwór „Bridge” współczesnego brazylijskiego twórcy Amona Tobina. Utwór kompozycją marszowego ronda w tempie teledysku przeprowadza nas po historii miejsca, gdzie odbyły się plener i gdzie zmieniło się oblicze Europy środkowo-wschodniej.

Tu jest animacja Straussa „Stocznia – spojrzenie od wewnątrz” :

The work of Piotr Mróz during the gathering

The Shipyard of Gdańsk – The Old Forge in Oliwa
Vector computer graphics

I made a cycle of graphics comparing similar places from the Shipyard of Gdańsk and The Old Forge in Oliwa, which was built in the XVIII century. My work is confronting two places that come from totally different technological times.
The basic idea for these graphics was to show two different historical times and work-places characteristic for them. In some of the graphics appears a figure of a woman – it is a spirit of the places, that stays the same in every time and in every space.

To make the representations similar I used very simple colours – three kinds of black – 100, 50 and 30% (that’s where the title of my cycle comes from). The rest is the white of the medium used.

straus1

 

The shipyard – a look from inside
Computer animation based on digital pictures compiled with some video sections (4’20’’)

The idea for the animation was to confront the nowadays shipyard spaces owned by Synergia, the rests of the Shipyard of Gdańsk on one hand and the political and social changes from the 70’s and 80’s on the other. My movie is an overview on the working rooms, demonstrations and simple, creative work, which is the most important for people nowadays.
For sound I used the music by a contemporary Brazilian author Amon Tobin, the „Bridge”. The music leads us, in its marching, round – like style, through a clip about the history of the place, where the „konfrontacje” took place, and where changed the shape of the mid – east Europe.
straus2

 

 

24
Lu
08

Konfrontacje 2003-opis projektu

Iwona Zając, Ellyn Southern, Ewa Majewska, Agnieszka Szreder, Piotr Mróz

zapraszają na :

Międzynarodowy plener młodych artystów

Stocznia/ spojrzenie z zewnątrz

*

konfrontacje

plakat 03

Kto jeszcze pamięta o tym, że właśnie na terenie Stoczni Gdańskiej zrealizował się wielki mit ludzkiej solidarności i współpracy ponad barierami i konfliktami – współpracy nie krępowanej przez różnice pokoleniowe, wyznaniowe czy światopoglądowe? Idea solidarności rozpływa się w codziennej pogoni za pieniądzem, zaś międzyludzka współpraca szybko zmienia się w konkurencję.

Właśnie to, czym była kiedyś Stocznia, atmosferę międzyludzkiej więzi, bliskości i poczucie społecznej misji zamierzamy teraz przypomnieć i pokazać. Nasz projekt, w którym wezmą udział młodzi artyści z Polski i zagranicy, umożliwi artystyczną reinterpretację tego, czym stocznia była i czym jest teraz. Chcielibyśmy, by nasz projekt przypomniał, że żyjemy w wyjątkowym miejscu, że na porzuconych i zarośniętych pozostałościach stoczni nadal tli się tamten czas i że nadal inspiruje tak do społecznych, jak i artystycznych poszukiwań.

W plenerze wezmą udział artyści z: ASP Gdańsk; Hohschule der Kunst, Berlin; Slade School of Fine Art, Londyn; Ritveld Kunst Academie, Amsterdam, University of the West of England, Bristol; Spike Island, Bristol i inni. Prace niektórych z nich można zobaczyć na stronach :
www.irational.org
www.funk-the-system.net
www.cheekystreak.org

Wernisaż prac odbędzie się 30 sierpnia o godzinie 19.00, także wtedy będzie miała miejsce multimedialna prezentacja grupy Funk the System z Amsterdamu. Wystąpią również muzycy z Polski,
Data Disc, Dhuna, Dj Mantodea, Nurofen, Psychodelicate Corp. Artyści wykonają instalacje, prezentacje audiowizualne, filmy, zdjęcia, obrazy i rysunki, całość będzie dokumentowana fotograficznie, filmowo

CZAS TRWANIA PLENERU : 25 sierpnia – 1 września 2003.
MIEJSCE: Kolonia Artystów (wernisaż), tereny postoczniowe, Stocznia Gdańska, Wyspa Ostrów, Kanał Kaszubski Portu Gdańsk

Nasz projekt wspierają:

Drukarnia Diapol (finansowo) (p. Andrzej Kudlik)

Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność (finansowo)

Stocznia Gdańska (finansowo)

Muzeum „Droga do Wolności” (p. Danuta Kobzdej)

Fundacja Centrum Solidarności

oraz osoby prywatne :

Szef Ochrony Straży Stoczni Gdańskiej, p. Zenon Grudzień, (wielkie brawa!!!)

p. Maciej Krzyżanowski (firma „Reserved)

p. Henryk Majewski
Wszystkim pomagającym, wspierającym, doradzającym serdecznie dziękujemy!

24
Lu
08

Plener 2003 participants

PLENER STOCZNIA

23-30 August / Sierpien 2003

Name: Ell Southern

Group: Young documentary filmmaker (Cheekystreak Productions)

Country: Poland (Gdansk), UK (Bristol)

Website: http://www.cheekystreak.org

Artwork: Filming, photography, drawing, documentation, social and environmental media activist

A drawing by Ell:

ell1

Name: Benni

Group: Funk the System Soundsystem, attended Rietveld School of Art, Amsterdam

Country: Germany (Berlin), Netherlands (Amsterdam)

Website: http://www.funk-the-system.net

Artwork: DJ with Funk the System, a radical soundsystem and activist networking tool based in Amsterdam

Name: Jan Nowak

Group: EYFA (European Youth For Action) NL, Green Pepper independent activist magazine, attended Rietveld School of Art, Amsterdam

Country: Germany / Netherlands (Amsterdam)

Website: www.eyfa.org / http://www.greenpepper.org

Artwork: Postal art, ‘zines and books, printmaking, drawing, alternative radio show in Amsterdam, local activism

Name: Agnieszka Szreder

Group: Student at the Gdansk Academy of Art

Country: Poland, (Gdansk)

Artwork: Printmaking, photography, monotypes, performance

A graphic by Aga:

aga1

 

Name: Robert

Group: Independent young visual artist, attended Rietveld School of Art, Amsterdam and Glasgow School of Art, Scotland

Country: Germany (Berlin)

Artwork: Photography, drawing, DJ, creating alternative social spaces and projects, recently studied architecture

Name: Jack Jay Southern

Group: Independent young visual artist, recently graduated from the Slade school of Fine Art, London England

Country: UK (London)

Artwork: Video art, short films, installation, multimedia, DJ

Name: Rachel

Group: Independent young visual artist

Country: UK (London)

Artwork: Painting, and sound installations in public spaces

Name: Strauss/ Piotr Mróz

Country: Poland (Gdansk)

Artwork: Creating a website, posters and postcards for the Plener project

Jedna z grafik Straussa:

straus1

 

 

Name: Iwona Zajac

Group: Local young artist, Kolonia Artystow Stocznia Gdanska

Country: Poland (Gdansk)

Artwork: Painting, drawing, public artworks and murals in Gdansk, teaching life classes to local young people, local activist

Name: Ewa Majewska

Country: Poland (Warsaw)

Artwork: Photography, activism

Name: Szczym

Country: Poland

Artwork: Creating a website for the Plener project

 

24
Lu
08

Lista uczestników i uczestniczek Konfrontacji 2003

PLENER STOCZNIA

25-30 August / Sierpień 2003

http://www.konfrontacje.bzzz.net

Lista uczestników i uczestniczek __________________________________________

Imię: Benni

Grupa: Funk the System Soundsystem, studia na Rietveld School of Art, Amsterdam

Kraj: Niemcy (Berlin), Holandia (Amsterdam)

www: www.funk-the-system.net

Sztuka/ działalność: współpracuje z innymi artystami w ramach grupy muzyków/ artystów/ aktywistów Funk the System

plener: będzie uczestniczył w projekcie w dniach 25. 08 – 1. 09

ben x rob

Robert po lewej, Ben po pawej., otwarcie wystawy

Imię: Robert

Grupa: Młody artysta niezależny, studiował na Rietveld School of Art, Amsterdam oraz w Glasgow School of Art, Scotland

Kraj: Niemcy (Berlin)

Sztuka/ działalność: Photography, drawing, DJ, creating alternative social spaces and projects, recently studied architecture

Plener: będzie uczestniczył w projekcie w dniach 25.08 – 1.09

Imię: Jack Jay Southern

Grupa: Artysta niezależny, zajmuje się sztuką wizualną, ostatnuio ukończył Slade school of Fine Art w Londynie

Kraj: Wielka Brytania (Londyn)

Sztuka/ działalność: Video art, filmy, instalacje, multimedia, DJ

Projekt Jacka:

jack1

Imię: Iwona Zajac

Grupa: Młoda niezależna artystka, Kolonia Artystów Stocznia, grupa „nic o nas bez nas”

Kraj: Polska (Gdańsk)

Strona www: http://www.stocznia.bzzz.net

Sztuka/ działalność: Malarstwo, rysunek, grafika, murales; co roku uczestniczy w festivalu malarstwa ściennego Murales w Gdańsku, uczy i socjalizuje młodzież za pomocą sztuki, kilka wystaw zbiorowych i indywidualnych, lokalna aktywistka

plener: od początku do końca

zajac ewa

Ewa i Iwona nieopodal prac Iwony Zając

Imię: Ewa Majewska

Kraj: Polska(Warszawa/ Gdańsk)

Sztuka/ działalność fotografia, performance, sztuka ulicy, gender troubling; krytyka i krytyczna praktyka społeczna;

Plener: zasila plener medialnie i koncepcyjne; fizycznie na terenie stoczni – 28 – 31. 08

Instalacja Ewy Majewskiej:

ewa o3

Imię: Jan Nowak

Grupa: EYFA (European Youth For Action) NL, niezależne czasopismo społeczne Green Pepper, studia na Rietveld School of Art, Amsterdam

Kraj: Niemcy/ Holandia(Amsterdam)

Strona www: www.eyfa.org / www.greenpepper.org

Sztuka/ działalność: sztuka poczty, czasopiśmiennictwo i książki, druk, rysunek, alternatywne radio w Amsterdamie,

plener: będzie uczestniczył w projekcie w dniach 25 – 27.08.

Krytyczka sztuki czyta książeczkę Jana:

ian1

Imię: Ell Southern

Grupa: Młoda niezależna artystka filmowa (Cheekystreak Productions)

Kraj: Polska (Gdańsk), Bristol (Wielka Brytania)

Strona www: http://www.cheekystreak.org

Sztuka/ działalność: fotografia, rysunek, muzyka, tworzenie alternatywnych przestrzeni i projektów, ostatnio studia architektoniczne

Plener: od początku do końca

Imię: Agnieszka Szreder

Grupa: młoda artystka niezależna, studentka gdańskiej ASP

Kraj: Polska (Gdańsk)

Sztuka/ działalność: fotografia, rysunek, grafika, performance

Plener: od początku do końca

Performance Agnieszki:

aga perform

aga 2

Imię: Rachel Oxley

Grupa: Independent young visual artist

Kraj: UK (London)

Sztuka/ działalność: Malarstwo, instalacje i dźwięk w przestrzeniach miejskich

Instalacja Rachel:

rachel 03

Imię: Piotr Mróz (Straus)

Kraj: Polska(Gdańsk)

Sztuka/ działalność: internet, fotografika, malarstwo na tkaninach, szablony; przygotował tymczasową stronę internetową Pleneru

Plener: od początku do końca

Prace Piotra Mroza:

straus2

Imię: Szczym

Kraj: Polska(Sopot)

Sztuka/ działalność: sztuka propagandowa, internet, bzzz, projekt strony internetowej Pleneru

Plener: od początku do końca

24
Lu
08

Konfrontacje 2003 – początek

W 2003 roku trzy osoby mieszkające w Gdańsku – Iwona Zając, Ellyn Southern oraz Ewa Majewska uznały, że warto byłoby artystycznie przetworzyć przestrzeń, historię i atmosferę terenów Stoczni Gdańskiej – spojrzeć na nią świeżym okiem, zaprosić ludzi z różnych miast i krajów i pozwolić im na stworzenie prac, które będą zainspirowane stocznią.

Do projektu szybko dołączyli: Strauss, Agnieszka Szreder, Szczym (administrował stroną konfrontacji, która była bardzo fajna, ale ją niestety wcięło:) oraz wiele innych osób.

Projek miał dwie edycje – w 2003 i 2004 roku. Za każdym razem uczestniczyło w nim około 10 artystów i artystek z kilku krajów.

Ten blog jest próbą zebrania dokumentacji obu edycji tego projektu oraz zarazem jego wirtualną kontynuacją.

A to jest zestaw pocztówek projektu (2004)

poczt 4

 

 
Blog Stats

  • 7 111 hits